اشتراک های کوتاه مدت

اشتراک آپادانا

1 ماهه
Apadana membership
رایگان
  • محدودیت 5 دانلود در روز
  • دسترسی به تمام فایل های دانلودی

اشتراک بیستون

30 روزه
Bisotoon membership
50 هزار تومان
  • محدودیت 15 دانلود در روز
  • دسترسی به تمام فایل های دانلودی

اشتراک الموت

60 روزه
Alamoot membership
80 هزار تومان
  • محدودیت 40 دانلود در روز
  • دسترسی به تمام فایل های دانلودی
اشتراک های بلند مدت

اشتراک نقش جهان

90 روزه
Naghshe Jahan membership
100 هزار تومان
  • محدودیت 100 دانلود در روز
  • دسترسی به تمام فایل های دانلودی

اشتراک پاسارگاد

180 روزه
Pasargad membership
180 هزار تومان
  • محدودیت 200 دانلود در روز
  • دسترسی به تمام فایل های دانلودی